ŠTO AKO NAĐEM ŽIVOTINJU?

ŠTO AKO NAĐEM ŽIVOTINJU?

AKO NAĐETE IZGUBLJENU/NAPUŠTENU ŽIVOTINJU:

 

Ako životinji nije direktno ugrožen život, nazovite komunalnog redara odgovornog za područje na kojem se nalazite. Ako se tu pojave problemi možete kontaktirati veterinarsku inspekciju u Šibeniku na broj telefona 022 448 278 u radnom vremenu, svakim danom osim vikendima. Oni će vas obavijestiti o daljnjoj proceduri.

 

Zakon o zaštiti životinja (NN 102/17, 32/19 na snazi od 01.04.2019.) u devetom dijelu pod nazivom ''Zaštita napuštenih i izgubljenih životinja'' (u čl. 62. ) propisuje sljedeće:

(1) Poslove sakupljanja napuštenih ili izgubljenih životinja organiziraju i financiraju jedinice lokalne samouprave.

(2) Na području svake jedinice područne (regionalne) samouprave mora se osnovati najmanje jedno sklonište u kojem je osigurano najmanje 50 smještajnih mjesta za životinje.

(3) Sve jedinice lokalne samouprave obvezne su sudjelovati u financiranju osnivanja i rada skloništa iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Jedinica lokalne samouprave može sklopiti ugovor o sakupljanju i zbrinjavanju napuštenih ili izgubljenih životinja sa skloništem osobe iz članka 61. stavka 1. ovoga Zakona koje se nalazi na području jedinice područne (regionalne) samouprave u kojoj je smještena jedinica lokalne samouprave.

(5) Način postupanja s napuštenim ili izgubljenim životinjama propisuju općim aktima predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave.

(6) Jedinice lokalne samouprave mogu propisati trajnu sterilizaciju kao obvezan način kontrole razmnožavanja.

 

Pitate se zašto se ponekad borimo protiv toga da pronađene životinje idu u navedena skloništa lokalne samouprave (u slučaju Šibenika u As Eko)?

U navedenom skloništu nalazi se jako puno pasa koji su zajedno u boksevima u kojima ponekad vlada zakon jačega. Slabiji i ozlijeđeni psi znaju tamo loše proći, a štenci lako skupe neku bolest. Iz tog razloga se trudimo da te osjetljivije skupine ne završe u skloništu već da ih netko pričuva u svom domu gdje će biti kao na intenzivnoj njezi i socijalizaciji dok ne pronađu zauvijek dom.

 

AKO NAĐETE OZLIJEĐENU ŽIVOTINJU:

 

Pomozite joj ili joj osigurajte pomoć. Nazovite komunalnog redara odgovornog za područje na kojem se nalazite. Ako se tu pojave problemi možete kontaktirati veterinarsku inspekciju u Šibeniku na broj telefona 022 448 278 u radnom vremenu, svakim danom osim vikendima. Oni će vas obavijestiti o daljnjoj proceduri.

 

Zakon o zaštiti životinja (NN 102/17, 32/19 na snazi od 01.04.2019.), u drugom dijelu pod nazivom ''Osnovne odredbe o zaštiti životinja'' (u čl. 7. ) propisuje obvezu pružanja pomoći životinji:

(1) Svatko tko ozlijedi životinju mora joj pružiti potrebnu pomoć, a ako to nije u mogućnosti sam učiniti, mora joj osigurati pružanje pomoći.

(2) Ako nije moguće utvrditi tko je ozlijedio životinju, pružanje potrebne pomoći životinjama mora organizirati i financirati jedinica lokalne samouprave na čijem je području životinja ozlijeđena. 

(3) Ako se utvrdi vlasnik ozlijeđene životinje, troškove iz stavka 2. ovoga članka snosi vlasnik.

 

AKO SVIJEDOČITE ZLOSTAVLJANJU ŽIVOTINJE:

 

Ako svjedočite zanemarivanju životinje koja se nalazi se u lošim uvjetima na tuđem posjedu (vlasnička životinja) tada ne možete sami reagirati da ju spasite. Nazovite komunalnog redara odgovornog za područje na kojem se nalazite. Ako je pak životinji taj tren direktno ugrožen život, zovite policiju  - 112 ili 192. Ne čekajte, zovite odmah i anonimno prijavite vlasnika! Prema novom Zakonu o zaštiti životinja donesenom 1.4.2019., komunalni redari će preuzeti kontrolu uvjeta u kojima se drže psi , te isti neće smjeti biti zatvoreni stalno u boksu ili držani na lancu bez mogućnosti slobodnog kretanja. Cijeli zakon pročitajte ovdje.

Ako sličnom postupanju (maltretiranju, zlostavljanju, tuči, ubijanju, držanju u neadekvatnim uvjetima) svjedočite na javnom prostoru, također kontaktirajte policiju. Zlostavljanje, mučenje i zanemarivanje životinja smatra se kaznenim djelom. Zakon je vrlo jasan te ga pokriva članak 205. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18 na snazi od 04.01.2019.) kojim je propisano kazneno djelo ‘Ubijanje ili mučenje životinja’.

 


U spomenutom članku jasno stoji:
(1)  Tko usmrti životinju bez opravdanog razloga ili je teško zlostavlja, nanosi joj nepotrebne boli ili je izlaže nepotrebnim patnjama, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.
(2) Tko kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počini iz koristoljublja, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine.
(3)  Tko iz nehaja uskratom hrane ili vode ili na drugi način izloži životinju tegobnom stanju kroz dulje vrijeme, kaznit će se kaznom zatvora do šest mjeseci.
(4) Životinja iz ovoga članka oduzet će se. 

 

Treba napomenuti i da su policijski  službenici dužni reagirati po svakoj dojavi građana kojom oni prijave zlostavljanje, mučenje ili neki drugi način lošeg postupanja prema životinjama te utvrditi sve relevantne činjenice potrebne za podnošenje prekršajne ili kaznene prijave. Građani mogu prijaviti ovakve slučajeve pozivom na broj 112 ili 192 ili direktno putem MUP-ove mobilne aplikacije MOL - Safety and Trust.
 

 

Šibenske Šape

26.07.2019

nađena životinja, pronađena životinja, zlostavljana životinja, izgubljena životinja, komunalni redar, zakon o zaštiti životinja, zakon, ovlasti

Uncategorised

This website is created with Website Builder - Ucraft
i want a website like this
Ucraft is a free website builder that provides web designers, marketers and business owners with a set of web design tools to start their next awesome project in minutes. No coding or designer skills needed. Go to Ucraft